Hakeminen

Opiskelijat valitaan valmistavalle luokalle yhteisvalinnan kautta. Valintaan vaikuttavat päättötodistus ja pääsykoetulokset. Huhtikuussa järjestettävässä pääsykokeessa testataan äidinkielen, matematiikan ja englannin taidot.

Maailma on siun!
The world is yours!